Vastuullinen matkailu

Vastuullinen matkailu

Vastuullinen matkailu lähtee pienistä teoista. Visit Naantali kannustaa vihreisiin valintoihin ja siksi olemmekin koonneet tälle sivustolle vinkkejä ja neuvoja ympäristöystävällisille matkailijoille. Kuljit sitten jalan, pyörällä, purjeveneellä tai julkisilla, täältä löytyy sisältöä ekologiseen lomailuun Naantalissa ja saariston sydämessä.

Visit Naantali on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja on saanut EkoKompassi-sertifikaattin yritykselleen vuonna 2020.

Meille täällä kauniissa Naantalissa, jota ympäröi ainutlaatuinen saaristoluonto, ympäristöystävällisyys on itseisarvo. Pienillä teoilla ja tiedon jakamisella pyrimme kantamaan kortemme kekoon vihreämmän matkailun puolesta. Tule sinäkin mukaan!

Ekokompassi logo

Visit Naantalin kolme ympäristölupausta

Visit Naantali on kirjannut toiminnassaan keskeiset vastuullisuustavoitteet kolmen ympäristölupauksen muodossa ovat:

 1. tukee ja kehittää omilla valinnoillaan vastuullisesti tuotettuja aktiviteetteja ja matkapaketteja
 2. luotsaa ja kannustaa alueensa yrityksiä kohti ympäristöystävällisempiä valintoja
 3. korostaa markkinointiviestinnässä matkakohteen houkuttelevuutta vastuullisen matkailun näkökulmasta

Ekokompassi on pk-yrityksille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä, joka yritystä tukee ympäristötyössä ja sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys sitoutuu.

Ekokompassin 10 kriteeriä

 1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä
 2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.
 3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
 5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
 6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
 7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
 8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvotteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla jahenkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
 9. Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista.